1. Co to są granaty?

Owoc granatu (Punica granatum L.) pochodzi z Azji, uprawiany jest w krajach śródziemnomorskich, w południowej Azji, wschodnich Indiach, Afryce oraz w Stanach Zjednoczonych. Granaty stosuje się w celach medycznych od czasów starożytnych.

Różne części owocu granatu mają związki bioaktywne (substancje w niewielkiej ilości, które mogą ogrywać różne funkcje w organizmie, poprawiając zdrowie). Należą do nich:

  • skórka, która stanowi nawet połowę owocu i zawiera związki bioaktywne, takie jak fenole, flawonoidy oraz elagotaniny (główne źródło działania antyoksydacyjnego);
  • nasiona, które zawierają kwas punikowy, kwas tłuszczowy omega-5;
  • osłonka (zewnętrzna warstwa otaczająca nasiona), zawierająca fenole oraz flawonoidy, włącznie z antocyjanami, które nadają owocowi i sokowi granatu czerwony kolor.

 

2. W jaki sposób podawane lub spożywane są granaty?

Granaty mogą być spożywane w diecie lub przyjmowane w postaci jej suplementów.

 

3. Czy prowadzono badania przedkliniczne (laboratoryjne oraz na zwierzętach) z użyciem granatów?

Prowadzono badania laboratoryjne nad działaniem granatów na różne komórki nowotworowe.

W badaniu nad 13 składnikami granatów zaobserwowano, że niektóre z nich mogły spowalniać wzrost i rozsiew komórek raka prostaty i niszczyć je. Dowiedziono, że wyższe dawki są bardziej skuteczne. Zaobserwowano, że najsilniejsze działanie niszczące na komórki wykazywał kwas punikowy (związek bioaktywny znajdujący się w nasionach granatu).

Trzy rodzaje komórek raka prostaty poddano działaniu wyciągu z granatów, soku z granatów lub dwóch zawartych w nich związków bioaktywnych. We wszystkich przypadkach zastosowane produkty z granatów zwiększały śmiertelność komórek i zmniejszały ich rozsiew. Większe dawki były bardziej skuteczne. W przypadku komórek, których wzrost zależał od androgenu (męski hormon płciowy), produkty granatów wpływały na sposób działania tego hormonu.

W innych badaniach nad komórkami nowotworowymi zaobserwowano przeciwnowotworowe działanie granatów, włącznie z działaniem na pewne enzymy oraz procesy zaangażowane w nowotworzenie, takie jak insulinopodobny czynnik wzrostu (IGF).

W badaniach nad rakiem prostaty w modelu zwierzęcym, w których zwierzętom podawano granaty, zaobserwowano, co następuje:

W badaniu myszy, którym wstrzyknięto komórki raka prostaty, zaobserwowano, że u zwierząt, które piły wyciąg z granatów w wodzie, guzy były mniejsze i powstawały wolniej niż u tych, które piły zwykłą wodę.

W badaniu ludzkiego raka prostaty przeszczepionego zwierzętom, u wszystkich myszy, które były pojone zwykłą wodą przez 28 tygodni, rozwinął się nowotwór. Wśród myszy, które otrzymywały wyciąg z granatów w wodzie, nowotwór rozwinął się jedynie u jednej piątej do jednej trzeciej. Myszy, które otrzymywały większe ilości wyciągu z granatów, miały mniej guzów.

 

4. Czy prowadzono jakiekolwiek badania kliniczne (z udziałem ludzi) nad stosowaniem granatów?

W badaniu obejmującym 48 osób z rosnącym stężeniem antygenu specyficznego dla prostaty (PSA) po zabiegu chirurgicznym lub radioterapii otrzymywali oni 8 uncji (szklankę) soku z granatów codziennie przez okres do 33 miesięcy. Spożywanie soku z granatów spowodowało spowolnienie podwajania się stężenia PSA. Dodatkowo, kiedy porównano w laboratorium krew pacjentów sprzed badania i po nim, zaobserwowano mniejszy wzrost komórek i większą śmiertelność komórek po leczeniu sokiem z granatów.

W badaniu II fazy, obejmującym pacjentów z rosnącym poziomem PSA po leczeniu zlokalizowanego raka prostaty, pacjenci otrzymywali 1 lub 3 gramy wyciągu z granatów. Obie dawki powodowały spowolnienie czasu podwajania się PSA. Nie zaobserwowano działań niepożądanych.

Inne wyniki uzyskano w kontrolowanym placebo badaniu klinicznym fazy 3, obejmującym 183 pacjentów z rosnącym poziomem PSA, którym podawano sok z granatów, wyciąg z granatów lub placebo. W badaniu nie było różnic w czasie podwajania się PSA w żadnej z grup.

 

5. Czy zgłaszano jakiekolwiek efekty uboczne związane ze stosowaniem granatów?

W dwóch badaniach nad stosowaniem soku z granatów u chorych na raka prostaty oraz u pacjentów z zaburzeniami erekcji nie zaobserwowano poważnych efektów ubocznych.

 

6. Czy istnieje jakakolwiek przyczyna, dla której powinno się unikać soku z granatów?

Niektóre produkty zawierające granaty mogą zawierać cukier. Pewne organizacje, takie jak Amerykański Instytut Badań nad Rakiem (AICR) (również Polska Liga Walki z Rakiem) zalecają unikanie słodzonych napojów.

 

7. Czy granaty zostały zarejestrowane przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) we wskazaniu do terapii onkologicznej lub prewencji nowotworów w Stanach Zjednoczonych?

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) nie zarejestrowała stosowania granatów we wskazaniu do leczenia onkologicznego ani leczenia jakiegokolwiek innego schorzenia.

Granaty są dostępne w Stanach Zjednoczonych w produktach spożywczych oraz jako suplementy diety. Suplementy diety są produktami, które w założeniu mają uzupełniać dietę. Nie są to leki i nie mają one zapobiegać chorobom, ani ich leczyć. Producent jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu oraz za to, aby etykieta zawierała prawdziwe informacje i nie wprowadzała w błąd. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) nie rejestruje suplementów diety i nie określa ich bezpieczeństwa ani skuteczności, zanim trafią one do sprzedaży.

 


Zmodyfikowano za: