Medycyna komplementarna i alternatywna (z ang. complementary and alternative medicine – CAM)

Podejście terapeutyczne, praktyka medyczna lub produkt, które nie są uznawane za standardową opiekę medyczną.

 

Medycyna komplementarna

Terapia z zakresu CAM, stosowana podczas standardowej opieki medycznej.

 

Medycyna alternatywna

Terapia z zakresu CAM stosowana zamiast standardowej opieki medycznej.

 

Medycyna integracyjna

Podejście terapeutyczne, łączące medycynę konwencjonalną oraz elementy terapii z zakresu medycyny komplementarnej i alternatywnej (CAM), co do których istnieją wysokiej jakości dowody naukowe dotyczące ich bezpieczeństwa i skuteczności.


Zmodyfikowano za: