1. Co to jest Zyflamend?

Zyflamend jest suplementem diety zawierającym wyciąg z 10 ziół w oliwie z oliwek. W jego skład wchodzą:

  • rozmaryn,
  • kurkuma,
  • imbir,
  • święta bazylia (tulsi),
  • zielona herbata,
  • rdest japoński (polygonum cuspidatum).
  • cynowód chiński,
  • berberys,
  • oregano,
  • tarczyca bajkalska.

Wyciągi z ziół znajdujące się w preparacie Zyflamend mają właściwości przeciwzapalne oraz mogą wykazywać działanie przeciwnowotworowe. Istnieje niewiele dowodów naukowych opisujących, w jaki sposób Zyflamend może hamować wzrost guza nowotworowego. Wykazano, że Zyflamend wchodzi w interakcję z enzymami COX-1 oraz COX-2, które biorą udział w rozwoju procesów zapalnych oraz być może w rozwoju nowotworów. Zyflamend może również niszczyć białka z rodziny lipoksygenazy (LOX) oraz NF-kappa B, które stymulują wzrost guza nowotworowego.

 

2. W jaki sposób stosuje się Zyflamend?

Zyflamend stosuje się jako suplement diety w postaci kapsułek.

 

3. Czy prowadzono badania przedkliniczne (w laboratorium lub z udziałem zwierząt) nad zastosowaniem preparatu Zyflamend?

Prowadzono badania laboratoryjne oraz badania na modelach zwierzęcych nad zastosowaniem preparatu Zyflamend w leczeniu onkologicznym.

Badania laboratoryjne nad preparatem Zyflamend wykazały, że:

W komórkach ludzkiego raka prostaty pod wpływem różnych dawek preparatu Zyflamend obserwowano niższe stężenie receptora androgenu (hormon męski) oraz antygenu specyficznego dla prostaty (PSA) w porównaniu do komórek poddanych działaniu substancji kontrolnej: wyższe dawki preparatu Zyflamend były bardziej skuteczne. Pod wpływem Zyflamendu w skojarzeniu z bikalutamidem (niesteroidowy lek antyandrogenowy) w komórkach raka prostaty niższe było stężenie hormonu wzrostu, PSA oraz białek niezbędnych do przeżycia komórek nowotworowych w porównaniu do komórek poddanych działaniu obu preparatów stosowanych pojedynczo.

Badanie nad ludzkimi komórkami raka prostaty wykazało, że wyższe stężenie preparatu Zyflamend blokowało działanie zarówno COX-1, jak i COX-2; z kolei niższe stężenie zatrzymywało działanie COX-2, ale miało mniejszy wpływ na COX-1. Wykazano, że preparat Zyflamend hamuje wzrost komórek raka prostaty, przy czym w komórkach raka prostaty stosowanych w badaniu stężenie COX-2 nie było wysokie. Sugeruje to, że Zyflamend może działać na komórki raka prostaty niezwiązanego z ekspresją COX.

Komórki raka prostaty zostały także poddane działaniu insulinopodobnego czynnika wzrostu 1 (IGF-1, białko związane ze zwiększonym ryzykiem raka prostaty) w monoterapii lub w skojarzeniu z preparatem Zyflamend. Komórki poddane działaniu jedynie IGF-1 rosły i rozprzestrzeniały się bardziej w porównaniu do tych, które poddano działaniu IGF-1 w połączeniu z preparatem Zyflamend. Ponadto wykazano, że Zyflamend obniżał stężenie receptora IGF-1 oraz receptora androgenowego w komórkach raka prostaty.

Badania na modelach zwierzęcych nad zastosowaniem preparatu Zyflamend w leczeniu nowotworów wykazały, że:

Myszy, którym wszczepiono komórki raka trzustki, otrzymywały Zyflamend lub leczenie kontrolne. Myszy leczone Zyflamendem miały niższe stężenie białek niezbędnych do przeżycia komórek rakowych oraz wyższy poziom aktywności antynowotworowej w porównaniu do myszy w grupie kontrolnej.

Myszy, którym wszczepiono komórki raka trzustki, otrzymywały Zyflamend, gemcytabinę (lek stosowany w chemioterapii nowotworów) lub obie te substancje. Komórki rakowe u myszy poddanych terapii skojarzonej wykazywały mniejszy wzrost guza nowotworowego w porównaniu do komórek u myszy, którym podawano jeden z tych preparatów. Wyniki te sugerują, że Zyflamend może zwiększać wrażliwość komórek raka trzustki na gemcytabinę.

 

4. Czy prowadzono badania kliniczne (z udziałem ludzi) nad preparatem Zyflamend?

Opisano przypadek pacjenta z rozpoznaniem śródnabłonkowej neoplazji prostaty wysokiego stopnia (HGPIN), u którego podawanie Zyflamendu 3 razy dziennie przez 18 miesięcy nie miało wpływu na stężenie PSA. Powtórna biopsja po 18 miesiącach nie wykazała jednak ani neoplazji HGPIN, ani raka prostaty.

W badaniu I fazy nad bezpieczeństwem preparatu Zyflamend chorzy na HGPIN przyjmowali lek w dawce 780 mg 3 razy dziennie przez 18 miesięcy w połączeniu z dodatkowymi suplementami diety (probiotyki, preparaty multiwitaminowe, wyciąg z zielonej i białej herbaty, tarczyca bajkalska, kwas dokozaheksaenowy, święta bazylia oraz kurkuma). Zyflamend oraz pozostałe suplementy diety były dobrze tolerowane i nie wywoływały poważnych efektów ubocznych. Na koniec osiemnastomiesięcznego okresu leczenia u ponad połowy pacjentów biopsja wykazała łagodne zmiany, u około jednej czwartej HGPIN, a około jednej ósmej − raka prostaty.

 

5. Czy zgłaszano jakiekolwiek efekty uboczne bądź ryzyko związane ze stosowaniem preparatu Zyflamend?

W badaniu I fazy nad bezpieczeństwem preparatu Zyflamend (opisanym powyżej) nie zgłoszono toksyczności preparatu ani poważnych efektów ubocznych. Niektórzy pacjenci odczuwali niewielką zgagę, która nie występowała, jeśli preparat był podawany wraz z posiłkiem.

 

6. Czy preparat Zyflamend został zarejestrowany przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) we wskazaniu do terapii onkologicznej w Stanach Zjednoczonych?

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) nie zarejestrowała preparatu Zyflamend we wskazaniu do leczenia onkologicznego lub leczenia jakiejkolwiek innej dolegliwości medycznej.

Zyflamend jest dostępny w Stanach Zjednoczonych jako suplement diety. Suplementy diety są produktami, które w założeniu mają uzupełniać dietę. Nie są to leki i nie mają one zapobiegać chorobom, ani ich leczyć. Producent jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo produktu oraz za to, aby etykieta zawierała prawdziwe informacje i nie wprowadzała w błąd. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) nie rejestruje suplementów diety i nie określa ich bezpieczeństwa ani skuteczności, zanim trafią one do sprzedaży.


Zmodyfikowano za: