Edukacyjny serwis internetowy, zawierający aktualne i rzetelne informacje na temat alternatywnych, niekonwencjonalnych i komplementarnych terapii, które chorzy na nowotwory złośliwe stosują często w uzupełnieniu lub w miejsce metod opartych o dowody naukowe. Publikowane informacje pochodzą z udostępnionego Fundacji internetowego serwisu Narodowego Instytutu Raka (National Cancer Institute, NCI). NCI jest agencją rządu Stanów Zjednoczonych, powszechnie uznawaną przez pacjentów i lekarzy za jedno z najbardziej wiarygodnych źródeł informacji na temat nowotworów. Dodatkowo nasi eksperci opracowali informację o kilkunastu metodach, których nie ma w wykazie NCI, a są stosowane przez polskich pacjentów.

W 2022 roku otrzymaliśmy dodatkowo zgodę na przygotowanie polskiej wersji artykułów przygotowanych przez norweską organizację CAM Cancer https://cam-cancer.org/en. Po przetłumaczeniu kolejnych haseł, stworzymy dla nich grafikę i zamieścimy je na naszej stronie.