Rak Niekonwencjonalnie

Edukacyjny serwis internetowy, zawierający aktualne i rzetelne informacje na temat alternatywnych, niekonwencjonalnych i komplementarnych terapii, które chorzy na nowotwory złośliwe stosują często w uzupełnieniu lub w miejsce metod opartych o dowody naukowe. Publikowane informacje pochodzą z udostępnionego Fundacji internetowego serwisu Narodowego Instytutu Raka (National Cancer Institute, NCI). NCI jest agencją rządu Stanów Zjednoczonych, powszechnie uznawaną przez pacjentów i lekarzy za jedno z najbardziej wiarygodnych źródeł informacji na temat nowotworów. Dodatkowo nasi eksperci opracowali informację o kilkunastu metodach, których nie ma w wykazie NCI, a są stosowane przez polskich pacjentów.

W 2022 roku otrzymaliśmy dodatkowo zgodę na przygotowanie polskiej wersji artykułów przygotowanych przez norweską organizację CAM Cancer https://cam-cancer.org/en. Po przetłumaczeniu kolejnych haseł, stworzymy dla nich grafikę i zamieścimy je na naszej stronie.

Hasła NCI - National Cancer Institute (Stany Zjednoczone)

NCINCI - National Cancer Institute (Stany Zjednoczone) NCI jest agencją rządu Stanów Zjednoczonych, powszechnie uznawaną przez pacjentów i lekarzy za jedno z najbardziej wiarygodnych i opierających się wyłącznie na dowodach z badań naukowych źródeł informacji na temat leczenia chorób nowotworowych. Nasze opracowanie stanowi wierne tłumaczenie źródłowych materiałów i publikujemy je za zgodą NCI. W związku z tym informacje dotyczące wielu substancji lub metod odnoszą się do realiów amerykańskich (np. w zakresie uregulowań prawnych), jednak nie zmienia to oceny ich medycznej wartości. Wszystkie hasła pochodzące z tej bazy opatrzone są skrótem NCI.

 

Hasła CAM Cancer (Norwegia)

NAFKAMCAM Cancer (Norwegia) - CAM Cancer zapewnia pracownikom opieki medycznej wysokiej jakości, oparte na dowodach informacje na temat medycyny komplementarnej i alternatywnej w leczeniu raka. Informacje udostępnione przez tą organizację mają charakter non-profit, i zgodne są ze standardami Health On the Net dotyczącymi informacji zdrowotnych online (HONcode).

Hasła Polskiej Ligi Walki z Rakiem (Polska)

PLWZRHasła Polskiej Ligi Walki z Rakiem (Polska)