Rak Niekonwencjonalnie

Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem przedstawia edukacyjny serwis internetowy zawierający aktualne i rzetelne informacje na temat alternatywnych, niekonwencjonalnych i komplementarnych terapii, mitów dotyczących szkodliwości bądź dobroczynnych skutków różnych substancji, które są często stosowane przez chorych na nowotwory złośliwe.

Niektóre przedstawione metody bądź składniki mogą być pomocne w zapobieganiu chorobom nowotworowym oraz utrzymaniu lub poprawie zdrowia, czasami mogą wpływać na łagodzenie objawów choroby, skutków ubocznych leczenia lub poprawiać samopoczucie, ale nie są skutecznymi metodami leczenia choroby nowotworowej. Obalimy także mity dotyczące szkodliwości i ewentualnego skutku kancerogennego niektórych substancji.

Należy pamiętać, że szczególnie niebezpieczne jest zaniechanie leczenia zalecanego przez lekarzy specjalistów lub stosowanie niekonwencjonalnych metod równocześnie ze standardowym leczeniem onkologicznym i bez wiedzy lekarza.

Hasła NCI - National Cancer Institute (Stany Zjednoczone)

NCINCI - National Cancer Institute (Stany Zjednoczone) NCI jest agencją rządu Stanów Zjednoczonych, powszechnie uznawaną przez pacjentów i lekarzy za jedno z najbardziej wiarygodnych i opierających się wyłącznie na dowodach z badań naukowych źródeł informacji na temat leczenia chorób nowotworowych. Nasze opracowanie stanowi wierne tłumaczenie źródłowych materiałów i publikujemy je za zgodą NCI. W związku z tym informacje dotyczące wielu substancji lub metod odnoszą się do realiów amerykańskich (np. w zakresie uregulowań prawnych), jednak nie zmienia to oceny ich medycznej wartości. Wszystkie hasła pochodzące z tej bazy opatrzone są skrótem NCI.

 

Hasła CAM Cancer (Norwegia)

NAFKAMCAM Cancer (Norwegia) - CAM Cancer zapewnia pracownikom opieki medycznej wysokiej jakości, oparte na dowodach informacje na temat medycyny komplementarnej i alternatywnej w leczeniu raka. Informacje udostępnione przez tą organizację mają charakter non-profit, i zgodne są ze standardami Health On the Net dotyczącymi informacji zdrowotnych online (HONcode).

Hasła Polskiej Ligi Walki z Rakiem (Polska)

PLWZRHasła Polskiej Ligi Walki z Rakiem (Polska)