Projekty

Onkologiczny serwis, którego celem jest budowanie profesjonalnej internetowej platformy edukacyjnej dla dziennikarzy,  publicystów i innych osób zainteresowanych onkologią i zdrowiem publicznym.

Onkologiczny Fundusz Grantowy (ONKOgranty) adresowany jest do instytucji zainteresowanych edukacją społeczną oraz zmianami w polskim systemie walki z rakiem. Podstawowym celem projektu jest aktywizacja i wsparcie inicjatyw zgłaszanych m.in. przez organizacje pozarządowe, szkoły, instytucje naukowe, zespoły badawcze i przedsiębiorstwa. Nasze wsparcie realizujemy w formie grantów przyznawanych w otwartych konkursach.

Projekt zakłada przeprowadzenie szczegółowej analizy jakościowej i ekonomicznej rozpoznawania choroby nowotworowej we współpracy ze środowiskiem patomorfologów i biologów molekularnych.

Projekt „Jak żyć z rakiem” to wspólna inicjatywa Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego i Polskiej Ligi Walki z Rakiem. Ma na celu udzielenie realnej pomocy psychoterapeutycznej w obliczu kryzysu emocjonalnego jakim jest otrzymanie diagnozy choroby nowotworowej zarówno dla pacjentów, jak i ich rodzin.

Serwis edukacyjny dotyczący „medycyny niekonwencjonalnej” to projekt, którego celem jest promowanie w społeczeństwie rzetelnej wiedzy na temat tzw. terapii niekonwencjonalnych i komplementarnych, stosowanych w onkologii.

Z przyjemnością informujemy, że Polska Liga Walki z Rakiem otrzymała od Europejskiego Stowarzyszenia Lig Walki z Rakiem (ECL) środki na przygotowanie populacyjnej wersji broszury opartej o treści IV edycji Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem...

Od 2015 r. Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem sprawuję patronat nad Letnią Akademią Onkologiczną. Letnia Akademia Onkologiczna dla Dziennikarzy jest inicjatywą mającą na celu przybliżenie opinii publicznej osiągnięć nowoczesnej medycyny, jak również podniesienie świadomości niezaspokojonych potrzeb zdrowotnych w chorobach nowotworowych.

Głównym celem projektu jest upowszechnienie wśród pracowników ochrony zdrowia (lekarzy, pielęgniarek, położnych) oraz pacjentów i ich rodzin wiedzy na temat możliwości zachowania płodności w trakcie leczenia onkologicznego oraz metod wspomagania rozrodu po zakończeniu leczenia. W tym celu realizujemy we współpracy z Polskim Towarzystwem Medycyny Rozrodu i Embriologii i innymi organizacjami pozarządowymi wykłady i webinaria adresowane do wymienionych grup odbiorców, opracowujemy i dostarczamy do ośrodków onkologicznych drukowane materiały edukacyjne, plakaty i ulotki oraz zamieszczamy w sieci wykłady naszych specjalistów. W 2022 roku w ramach projektu odbyło się 5 webinarów dla pacjentów, pielęgniarek i lekarzy.

Projekt obejmuje upowszechnienie i wdrożenie w Polsce oficjalnego stanowiska Międzynarodowego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Płuca (IASLC), zwracającego uwagę na problem palenia tytoniu po rozpoznaniu choroby nowotworowej. Inicjatorem opracowania stanowiska IASLC był prezes Fundacji, prof. Jacek Jassem, a po raz pierwszy dokument ten przedstawiono podczas plenarnej sesji otwierającej światowy kongres IASLC w 2019 roku.

Kampania edukacyjna realizowana we wrześniu 2020 r. skierowana do wszystkich osób potencjalnie zagrożonych nowotworem. Jej zadaniem jest zwrócić uwagę na wczesne, niepokojące objawy najczęstszych nowotworów, zachęcić do nielekceważenia ich, zmotywować do pokonania obaw spowodowanych lękiem przed zarażeniem koronawirusem i zmobilizować do jak najszybszego kontaktu z lekarzem w celu wykluczenia nowotworu lub, w przypadku jego rozpoznania, rozpoczęcia odpowiedniego leczenia.

Z inicjatywy Polskiej Ligi Walki z Rakiem oraz Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej powołano Onko-Koalicję dla 10 Twoich praw. Celem projektu jest poprawa wyników leczenia onkologicznego w naszym kraju poprzez wdrożenie w polskim systemie opieki onkologicznej zapisów Europejskiego Kodeksu Opieki Onkologicznej (European Code of Cancer Prcatice).

Cancer Council Victoria (Australia) - zyskała międzynarodową reputację dzięki innowacyjnej pracy w badaniach nad rakiem, profilaktyce i wsparciu. Jako niezależna organizacja non-profit odgrywa wiodącą rolę w zmniejszaniu wpływu wszystkich nowotworów na wszystkich ludzi. Omawiamy tu mity dotyczące raka funkcjonujące w świadomości społecznej.

Główną przyczyną raka płuca pozostaje czynne palenie tytoniu, jednak w rozwiniętych krajach liczba palących osób wyraźnie maleje. Równocześnie nadal istnieje szereg innych przyczyn raka płuca, takich jak czynniki genetyczne, ekspozycja na radon, azbest i niektóre metale ciężkie, a szczególnie - wzrastające zanieczyszczenie powietrza. W efekcie udział osób niepalących wśród ogółu chorych na raka płuca stale rośnie i grupa, ta traktowana jako odrębna kategoria, jest obecnie piątą przyczyną zgonów na świecie.

Książka, w lekkiej i dowcipnie ilustrowanej formie, przedstawia zbiór porad na temat zdrowego trybu życia. Tematami książki są m. in. właściwe odżywianie, aktywność fizyczna, unikanie nałogów i środowiskowych zagrożeń dla zdrowia, higiena życia osobistego, odpowiedzialne życie seksualne, budowanie właściwych relacji z otoczeniem i lekarzami, panowanie nad stresem czy wypoczynek i dobry sen.

Przygotowana przez doświadczonych lekarzy i psychologów książka powstała z myślą o chorych na raka, a także osobach, które zakończyły leczenie. Jest odpowiedzią na konkretne i najczęściej zadawane pytania pacjentów. W poradniku zawarte są praktyczne informacje na temat nowotworów, ich leczenia, praw pacjentów, odżywiania, uśmierzania bólu, zmęczenia i kłopotów ze snem, a także radzenia sobie z dolegliwościami towarzyszącymi leczeniu.     

Broszura (http://12sposobownazdrowie.pl) jest tłumaczeniem na język polski i ukraiński 4. edycji Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem (European Code Against Cancer, ECAC) jest inicjatywą Komisji Europejskiej, opracowaną przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem Światowej Organizacji Zdrowia (IARC). Celem ECAC jest informowanie o działaniach zmniejszających ryzyko zachorowania na raka, które ludzie mogą podjąć dla siebie lub swoich rodzin.

Realizując cele Statutowe Fundacji, Zarząd Polskiej Ligi Walki z Rakiem ma zaszczyt ogłosić rozpoczęcie naboru do VII edycji konkursu Onkogranty, w którym poszukujemy nowych, dotychczas nie finansowanych przez inne instytucje projektów eksperckich i edukacyjnych, twórczo nawiązujących do Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024.

Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem rozstrzygnęła już siódmą edycję konkursu grantowego ONKOgranty. Spośród zgłoszonych projektów jury wyłoniło 6 zwycięskich projektów:

W ramach projektu Oncofertility przygotowaliśmy dla Państwa serię wykładów, które przybliżą temat zachowania płodności u pacjentów onkologicznych. Wykłady są kierowane zarówno do chorych i ich partnerów, jak również do personelu medycznego.

Infolinia Zachowania Płodności +48 793 555 238. Infolinia działa we wtorki i czwartki w godzinach 17:00 – 19:00 (Infolinia zamknięta z dniem 31.03.2024) 

Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem zaprasza na trzynastą edycję Letniej Akademii Onkologicznej dla Dziennikarzy (16-18 sierpnia w Warszawie) organizowanej przez Fundację im. dr. Macieja Hilgiera