Bogdan Borusewicz
Krystyna Janda
Prof. Jerzy Stuhr
Krzysztof Hołowczyc
Prof. Ewa Łętowska
Danuta Wałęsa