img

Projekt obejmuje upowszechnienie i wdrożenie w Polsce oficjalnego stanowiska Międzynarodowego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Płuca (IASLC), zwracającego uwagę na problem palenia tytoniu po rozpoznaniu choroby nowotworowej. Inicjatorem opracowania stanowiska IASLC był prezes Fundacji, prof. Jacek Jassem, a po raz pierwszy dokument ten przedstawiono podczas plenarnej sesji otwierającej światowy kongres IASLC w 2019 roku.

https://www.iaslc.org/iaslc-news/press-release/iaslc-position-statement-tobacco-cessation-after-cancer-diagnosis

Palenie tytoniu jest udowodnioną przyczyną wielu nowotworów i odpowiada za około 1/3 ogółu  zgonów nowotworowych. O ile niekorzystne skutki używania tytoniu są dobrze znane, często lekceważy się szkody wynikające z kontynuacji palenia po rozpoznaniu nowotworu. Pracownicy ochrony zdrowia zdają sobie na ogół sprawę z negatywnych skutków palenia, jednak zbyt rzadko oferują chorym na nowotwory bezpośrednią pomoc w rzuceniu nałogu. Istnieje zatem bezsprzeczna potrzeba rozwiązania tego problemu.

Stanowisko IASLC zaleca podjęcie szeregu działań, obejmujących m.in. informowanie chorych o korzyściach z zaprzestania palenia tytoniu i udzielanie im pomocy w wyjściu z nałogu, praktyczne szkolenia pracowników medycznych w zakresie interwencji antytytoniowych, a także zastosowanie tych działań u wszystkich chorych uczestniczących w prospektywnych badaniach klinicznych.

Projekt obejmuje upowszechnienie informacji w formie elektronicznej, a także ulotek, plakatów i wykładów podczas odbywających się w Polsce konferencji onkologicznych, szkolenie personelu medycznego w zakresie pomocy chorym pragnącym rzucić palenie tytoniu oraz wdrażanie założeń Stanowiska IASLC w polskich szpitalach.

Równocześnie z kampanią promocyjną tworzymy sieć “Szpitali bez papierosa”. Oprócz ścisłego egzekwowania zakazu palenia tytoniu, organizujemy w tych szpitalach szkolenia personelu w zakresie leczenia choroby tytoniowej, a palący pacjenci otrzymują materiały informacyjne oraz specjalistyczną pomoc w wychodzeniu z nałogu.

 

Deklaracja Antytytoniowa, wykład prof. Jacka Jassema

 


„Szpital bez Papierosa” to ogólnopolska akcja, której ideą jest ograniczenie szkodliwości i podnoszenie świadomości na temat negatywnego działania dymu tytoniowego.
Akcja ta jest prowadzona w ramach działań “Deklaracji Antytytoniowej Międzynarodowego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Płuca” (IASLC). Powstała z myślą o szpitalach, których władze świadome są szkodliwości dymu tytoniowego oraz pragną działać w celu ograniczenia jego negatywnego oddziaływania na pacjentów i personel szpitala. W tym celu podejmowana jest współpraca poszczególnych placówek z Fundacją, która wspiera placówki w realizacji założeń akcji." 

 

Szpitale bez papierosa - placówki realizujące projekt:

 • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne (UCK) w Gdańsku
 • Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie
 • Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie
 • Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy
 • Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Państwowy Instytut Badawczy Oddział w Gliwicach
 • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
 • Warmińsko - Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie
 • Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii
 • Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie
 • NU-MED GRUPA S.A. Centrum Radioterapii i Usprawniania w Elblągu
 • Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Zamościu
 • Specjalistyczny Szpital Onkologiczny NU-MED (SSO NU_MED) w Tomaszowie Mazowieckim
 • Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej NU-MED w Katowicach
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu
 • Siedleckie Centrum Onkologii (SCO)
 • Salve Medica Sp. z o.o. Sp. k. w Łodzi
 • LUX MED Onkologia Szpital Fieldorfa w Warszawie
 • LUX MED Onkologia Szpital św. Wincentego w Warszawie
 • LUX MED Onkologia Szpital Szamocka w Warszawie
 • Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu
   
 
Fundacja nieodpłatnie przekazuje placówkom plakaty i ulotki oraz świadczy pomoc w zorganizowaniu szkolenia.
 
szpital bez papierosa akcja2
 
 
W ramach Akcji Szpital zobowiązuje się do: 
 • Wyznaczenia koordynatora akcji w Szpitalu.
 • Zawieszenia plakatów informacyjnych o akcji i udostępnienie ulotek dla pacjentów leczonych w Szpitalu. Plakaty i ulotki udostępni nieodpłatnie Liga.
 • Zamieszczenia informacji o akcji na stronie internetowej Szpitala.
 • Zapewnienia udziału edukatorów antytytoniowych w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym leczenia uzależnienia od tytoniu oraz przeprowadzania minimalnych interwencji antytytoniowych.
 • Zamieszczenia kilkudziesięciu tablic informacyjnych o zakazie palenia przy wszystkich wejściach, szlakach komunikacyjnych i w windach.
 • Bezwzględne egzekwowanie zakazu palenia tytoniu i papierosów elektronicznych przez wszystkie osoby znajdujące się na terenie szpitala.
 
Dodatkowe działania, jakie może podjąć to:
 • Informacja o zakazie palenia automatycznie generowana dla pacjentów oczekujących na przyjęcie do leczenia w trybie planowym.
 • Wprowadzenie w szpitalnej elektronicznej dokumentacji chorego wymagalnego pola dotyczącego liczby wypalanych papierosów, liczby lat palenia i liczby lat od ew. zaprzestania palenia.
 • Zamieszczenie automatycznie generowanej informacji o szkodliwości palenia tytoniu w karcie informacyjnej każdego chorego leczonego w szpitalu, zawierającej numer telefonu poradni udzielającej porad antytytoniowych i ogólnopolskiej telefonicznej linii pomocy.
 • Obowiązkowa wizyta w poradni udzielającej porad antytytoniowych każdego pracownika szpitala łamiącego zakaz palenia tytoniu.
 
W 2023 roku w ramach projektu:
 • zaktualizowano broszurę Deklaracji Antytytoniowej, obecnie nazywanej Stanowiskiem IASLC 
 • kontynuuowano wysyłkę Newslettera do placówek realizujących projekt
 • we współpracy z dr Magdaleną Cedzyńską zorganizowano telekonferencję z koordynatorami akcji "Szpital bez papierosa" (19.04.2023 r.)
 • z okazji "Światowego Dnia Bez Tytoniu" 31.05.2023 r. przeprowadzono wykład prof. Jacka Jassema pt. “Palenie tytoniu po rozpoznaniu raka: nadal palący problem” oraz wykład dr. n. med. i n. o zdrowiu Krzysztofa Przewoźniaka pt. „Europejska Inicjatywa Obywatelska – w walce o środowisko i pierwsze pokolenie wolne od tytoniu”. Nagranie z wykładu można obejrzeć pod poniższym linkiem: https://youtu.be/FmdPSMyunkU
 
 
W 2024 roku w ramach projektu:
 • we wspólpracy z dr Magdaleną Cedzyńską przeprowadzono wykład pn. Leczenie uzależnienia od nikotyny w onkologii, dla koordynatorów onkologicznych podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Koordynatorów Opieki Onkologicznej "Koordynatorzy dla Koordynatorów".
 
Materiały do pobrania:

Projekt powstał dzięki wsparciu

MSD MSD logo boehringer ingelheim