W skrócie

Terapia Gersona jest złożonym schematem leczenia stosowanym u chorych na nowotwory i inne schorzenia (patrz pytanie 1).

Kluczowe elementy terapii Gersona obejmują ścisłą dietę, suplementy diety oraz lewatywy (patrz pytanie 1).

Teoria terapii Gersona zakłada, że chorobę można wyleczyć przez usunięcie toksyn z organizmu, wzmacnianie układu odpornościowego oraz zastąpienie potasem nadmiaru soli w komórkach organizmu (patrz pytanie 3).

Terapia Gersona wymaga, aby dokładnie przestrzegać jej szczegółowego planu (patrz pytanie 4).

Opublikowano wyniki kilku badań klinicznych testujących terapię Gersona (patrz pytanie 6).

Stosowanie zbyt wielu lewatyw może być szkodliwe (patrz pytanie 7)

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) nie zarejestrowała terapii Gersona we wskazaniu do leczenia onkologicznego ani leczenia żadnego innego schorzenia (patrz pytanie 8).

Pacjenci onkologiczni powinni rozmawiać ze swoim lekarzem na temat diety, którą powinni stosować (patrz pytanie 8).

 

1. Co to jest terapia Gersona?

Terapia Gersona jest stosowana przez niektóre osoby w leczeniu nowotworów i innych schorzeń. Opiera się na roli minerałów, enzymów oraz innych czynników dietetycznych. Wyróżnia się trzy główne elementy terapii:

  1. Dieta: organiczne owoce, warzywa oraz pełne ziarna w celu dostarczenia organizmowi dużej ilości witamin, minerałów, enzymów i innych składników odżywczych. Owoce i warzywa zawierają niewiele soli, za to są bogate w potas.
  2. Suplementacja: dodawanie pewnych substancji do diety może poprawić metabolizm komórkowy (przemiany chemiczne, które przebiegają w komórkach w celu wytworzenia energii oraz podstawowych substancji niezbędnych organizmowi do procesów życiowych).
  3. Oczyszczanie: procedury, włącznie z lewatywami, przeprowadzane w celu usunięcia toksycznych substancji z organizmu.

 

2. Jaka jest historia odkrycia i stosowania terapii Gersona jako terapii komplementarnej lub alternatywnej w leczeniu onkologicznym?

Nazwa terapii pochodzi od nazwiska dr. Maxa B. Gersona (1881–1959), który po raz pierwszy zastosował tę kurację u siebie w celu leczenia bólów migrenowych. W latach 30. ubiegłego wieku terapia Gersona stała się powszechnie znana jako sposób leczenia gruźlicy, później zaczęto ją stosować w leczeniu innych schorzeń, w tym nowotworów.

 

3. Jaka teoria kryje się za twierdzeniem, że terapia Gersona może być skuteczna w leczeniu nowotworów?

Terapia Gersona opiera się na koncepcji, że nowotwór rozwija się, kiedy z powodu nagromadzenia się substancji toksycznych w organizmie zachodzą zmiany w metabolizmie komórkowym. Gerson twierdził, że proces chorobowy powoduje tworzenie się większej ilości toksyn i wątroba staje się przeciążona. Ponadto według Gersona chorzy na nowotwory mają w komórkach organizmu zbyt dużo sodu i zbyt mało potasu, co powoduje niszczenie tkanek i osłabia organy.

Celem terapii Gersona jest przywrócenie zdrowia organizmowi poprzez naprawienie wątroby i przywrócenie metabolizmu do równowagi. Według Gersona można tego dokonać poprzez usunięcie toksyn z organizmu i wzmocnienie układu odpornościowego dietą i suplementacją. Uważa się, że lewatywy mogą poszerzać drogi żółciowe w wątrobie, uwalniając w ten sposób toksyny. Według Gersona wątroba jest dodatkowo przeciążona w czasie, gdy terapia rozkłada komórki nowotworowe i oczyszcza organizm z toksyn. Enzymy trzustkowe podawane są w celu zmniejszenia zapotrzebowania na enzymy niezbędne do trawienia w sytuacji osłabionej czynności wątroby i trzustki. Dieta organiczna i suplementy diety mają wzmacniać układ odpornościowy i wspomagać organizm w czasie, gdy leczenie oczyszcza go z toksyn. Uważa się, że żywność z niską zawartością sodu i z wysoką zawartością potasu może być pomocna w zmniejszaniu zniszczeń tkanki spowodowanych zbyt dużą ilością sodu w komórkach.

 

4. W jaki sposób stosuje się terapię Gersona?

Terapia Gersona wymaga, aby dokładnie przestrzegać jej szczegółowego planu. Kluczowe elementy leczenia obejmują:

Picie 13 szklanek soku dziennie. Sok musi być świeżo sporządzony z organicznych owoców i warzyw i należy go pić co godzinę.

Spożywanie wegetariańskich posiłków z organicznie hodowanych owoców, warzyw i pełnych ziaren.

Przyjmowanie suplementów zawierających:

  • potas,
  • płyn Lugola (jodek potasu, jodyna oraz woda),
  • koenzym Q10 wstrzykiwany z witaminą B12 (w oryginalnym schemacie leczenia stosuje się surowy wyciąg z wątroby zamiast koenzymu Q10),
  • witaminy A, C oraz B3 (niacyna),
  • olej lniany,
  • enzymy trzustkowe,
  • pepsynę (enzym żołądkowy).

Regularne stosowanie lewatywy z kawy lub rumianku w celu usuwania toksyn z organizmu.

Przygotowywanie posiłków bez soli, przypraw i olejów oraz nieużywanie aluminiowych naczyń i narzędzi do gotowania.

 

5. Czy prowadzono badania przedkliniczne (laboratoryjne oraz na zwierzętach) nad zastosowaniem terapii Gersona?

Nie opublikowano w czasopiśmie naukowym żadnych wyników badań laboratoryjnych ani badań z udziałem zwierząt.

 

6. Czy prowadzono jakiekolwiek badania kliniczne (z udziałem ludzi) nad terapią Gersona?

Większość opublikowanych informacji na temat stosowania terapii Gersona odnosi się do badań retrospektywnych (wsteczna ocena przypadków). Gerson opublikował historie 50 swoich pacjentów (szczegółowe raporty dotyczące diagnozy, leczenia i indywidualnych obserwacji). Podczas swojej praktyki leczył on różne rodzaje nowotworów. Opublikowane raporty zawierają notatki Gersona wraz ze zdjęciami rentgenowskimi pacjentów. Obserwacja polegała na kontakcie z pacjentami drogą pocztową lub telefoniczną i zawierała niepotwierdzone raporty (niekompletne opisy historii leczenia pacjentów).

W roku 1947 oraz 1959 amerykański Narodowy Instytut Raka (NCI) weryfikował opisy przypadków 60 pacjentów leczonych przez Gersona. Zespół instytutu stwierdził, że dostępne informacje nie dowodzą, że stosowanie leczenia może przynosić korzyść terapeutyczną.

Opublikowano następujące badania oceniające skuteczność terapii Gersona:

W latach 1983–1984 przeprowadzono retrospektywne badanie 38 pacjentów leczonych terapią Gersona. Autorzy badania nie mieli dostępu do historii chorób − informacje pochodziły z ankiet przeprowadzonych z pacjentami. Te opisy przypadków nie dostarczają informacji, które wspierałyby hipotezę o użyteczności terapii Gersona w leczeniu onkologicznym.

W 1990 roku przeprowadzono w Austrii badanie schematu podobnego do metody Gersona. Pacjenci otrzymywali terapię standardową wraz ze specjalną dietą. Autorzy testu zaobserwowali, że dieta wydłużała życie pacjentów oraz powodowała, że doświadczali oni miej efektów ubocznych. Stwierdzili ponadto, że niezbędne są dalsze badania.

W 1995 roku organizacja badawcza Gersona przeprowadziła badanie retrospektywne swoich chorych na czerniaka, którzy otrzymali terapię Gersona. Zaobserwowano w nim, że pacjenci w III lub IV stadium czerniaka żyli dłużej niż zazwyczaj pacjenci w tym stadium choroby. Nie przeprowadzono żadnych badań klinicznych w celu potwierdzenia wyników z powyższego badania retrospektywnego.

W opisie 6 pacjentów na rozsiane nowotwory, u których stosowano metodę Gersona, zaobserwowano, że w pewien sposób pomagała ona im zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Na podstawie tych wyników recenzenci zalecili przeprowadzenie badania klinicznego nad skutecznością terapii Gersona.

 

7. Czy zgłaszano jakiekolwiek efekty uboczne związane ze stosowaniem terapii Gersona?

Opublikowano 3 przypadki zgonu, które mogą być związane z lewatywami kawą. Stosowanie zbyt dużej liczby lewatyw dowolnego rodzaju może zaburzać właściwy skład krwi, czyli zawartość substancji, które naturalnie występują w organizmie i sprawiają, że mięśnie, serce i inne organy pracują prawidłowo.

 

8. Czy terapia Gersona została zarejestrowana przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA) we wskazaniu do terapii onkologicznej w Stanach Zjednoczonych?

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) nie zarejestrowała terapii Gersona we wskazaniu do leczenia onkologicznego ani leczenia żadnego innego schorzenia.

 


Zmodyfikowano za: