12.03.2015 r. Spotkanie założycielskie Fundacji Polska Liga Walki z Rakiem


 

 

29.04.2015 r. Bogdan Borusewicz, Krystyna Janda, prof. Ewa Łętowska, prof Jerzy Stuhr, mec Tomasz Kapliński
podpisują akt powołania Polskiej Ligi Walki z Rakiem oraz jej Statut

 

 

11.6.2015 r. Konferencja w Pałacu Staszica inaugurująca działalność Polskiej Ligi Walki z Rakiem 

 

23.03.2016 r. Pierwsze spotkanie w nowej siedzibie Ligi, od lewej siedzą:

prof. Jacek Jassem, Anna Andrałojć, dr Adam Kozierkiewicz, dr Joanna Didkowska, mec. Paulina Kieszkowska-Knapik, Magda Zmysłowska,

 

 

11–13 lutego 2016 r. Białowieża. Elżbieta Kozik na sympozjum pt. „Kontrowersje w diagnostyce i leczeniu raka piersi”