Europejski Kodeks Walki z Rakiem to dokument, który powstał z inicjatywy Unii Europejskiej w celu ograniczenia zachorowań na nowotwory poprzez działania w zakresie prewencji pierwotnej czyli promowania zachowań prozdrowotnych i zdrowego stylu życia. Dokument jest wynikiem wieloletnich badań realizowanych przez wybitnych naukowców. Zasady w nim zawarte wdrażane są na poziomie krajowym przez rządy poszczególnych państw Unii Europejskiej. Obecna, IV edycja Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem zawiera 12 zaleceń i rekomendacji postępowania dzięki któremu możemy obniżyć nasze ryzyko zachorowania na nowotwory. Wraz z broszurą powstanie strona internetowa popularyzująca treści dokumentu w Internecie.