Polska Liga Walki z Rakiem i Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie 24 listopada 2016 r. zorganizowali konferencję pt. „Diagnostyka patomorfologiczna i genetyczna nowotworów w dobie medycyny personalizowanej - znaczenie kliniczne, organizacja i zarządzanie".

Konferencję objęło patronatem Polskie Towarzystwo Patologów, Polska Unia Onkologii oraz Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej.

Z przyjemnością informujemy, że Polska Liga Walki z Rakiem otrzymała od Europejskiego Stowarzyszenia Lig Walki z Rakiem (ECL) środki na przygotowanie populacyjnej wersji broszury opartej o treści IV edycji Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem (w ramach ECL Microgrants: Promotion of the European Code Against Cancer 4th edition). Broszura zostanie opracowana we współpracy z ekspertami z Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Polska Unia Onkologii oraz Polska Liga Walki z Rakiem pragną wyrazić zaniepokojenie wobec zamiaru zniesienia obowiązku tzw. konsyliów, czyli wielodyscyplinarnego ustalania indywidualnego planu leczenia osoby chorej na nowotwór złośliwy. Ten obowiązek został wprowadzony 1 stycznia 2015 roku, w ramach regulacji prawnych tzw. pakietu onkologicznego i był jednym z jego najbardziej wartościowych rozwiązań.

Czytaj więcej...