EB Liga3 200x200 Prezes Zarządu 
Dr n. hum. Łukasz Andrzejewski

Adiunkt w Pracowni Psychologii Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, publicysta, autor książki Polityka nowotworowa, zainteresowany społecznymi podstawami ochrony zdrowia. Stypendysta Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu (IWM), Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku oraz finalista Nagrody Naukowej tygodnika POLITYKA.

EB Liga4 00x200 Prof. Jacek Jassem

Specjalista w dziedzinie radioterapii onkologicznej i onkologii klinicznej. Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Były przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Członek-korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, członek European Academy of Cancer Sciences.

EB Liga5 200x200 Prof. Sergiusz Nawrocki

Specjalista w dziedzinie radioterapii onkologicznej. Kierownik Katedry Onkologii i Radioterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej.

  Prof. Piotr Potemski

Specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej. Kierownik Kliniki Chemioterapii Nowotworów Katedry Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

 

 jd 200x200 Dr n. med. Joanna Didkowska

Doktor nauk medycznych w dziedzinie biologii medycznej. Kierownik Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Zespołu Krajowego Rejestru Nowotworów. Kierownik zespołu WHO Colaborating Center. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa do badań nad Rakiem Piersi.