EB Liga3 200x200 Prezes Zarządu 
Dr n. hum. Łukasz Andrzejewski

Adiunkt w Pracowni Psychologii Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu, publicysta, autor książki Polityka nowotworowa, zainteresowany społecznymi podstawami ochrony zdrowia. Stypendysta Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu (IWM), Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku oraz finalista Nagrody Naukowej tygodnika POLITYKA.

EB Liga4 00x200 Prof. Jacek Jassem

Specjalista w dziedzinie radioterapii onkologicznej i onkologii klinicznej. Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Były przewodniczący Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Członek-korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, członek European Academy of Cancer Sciences.

EB Liga5 200x200 Prof. Sergiusz Nawrocki

Specjalista w dziedzinie radioterapii onkologicznej. Kierownik Katedry Onkologii i Radioterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej.

 jd 200x200 Dr n. med. Joanna Didkowska

Doktor nauk medycznych w dziedzinie biologii medycznej. Kierownik Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kierownik Zespołu Krajowego Rejestru Nowotworów. Kierownik zespołu WHO Colaborating Center. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa do badań nad Rakiem Piersi.

MM LA square

Dr n. med. Marta Mańczuk

Matematyk, epidemiolog, doktor nauk medycznych z zakresu epidemiologii nowotworów. Adiunkt w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kieruje Pracownią Prewencji Pierwotnej Nowotworów w Zakładzie Epidemiologii i Prewencji Nowotworów Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Stypendystka Fulbrighta w latach 2014-2015. W pracy naukowej skupia się na związanych ze stylem życia czynnikach ryzyka nowotworów. Popularyzatorka Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem i koncepcji medycyny stylu życia.