Właśnie ukazało się drugie, rozszerzone wydanie publikacji "Jak rozmawiać z pacjentem? Anatomia komunikacji w praktyce lekarskiej" pod red. naukową prof. Antoniny Ostrowskiej. Książka skierowana jest do lekarzy, studentów medycyny oraz pracowników ochrony zdrowia.

"Projekt książki, przygotowany przez Antoninę Ostrowską, znalazł pozytywny oddźwięk w Polskiej Lidze Walki z Rakiem, a do jej opracowania zaproszony został interdyscyplinarny zespół specjalistów. Intencją autorów było ukazanie różnych perspektyw komunikowania się lekarza z pacjentem i problemów, jakie mogą się tu zrodzić. Kolejne, drugie wydanie książki, będące odpowiedzią na duże zainteresowanie i aprobujące opinie czytelników, przynosi pogłębienie i rozszerzenie analizowanej problematyki. Pierwszy rozdział, opracowany przez Antoninę Doroszewską, socjologa medycyny, poświęcony jest omówieniu społecznego kontekstu relacji pacjent – lekarz, ogólnych zasad, jakie powinny ją organizować, a szczególnie wzory komunikacji między nimi. Zawiera szereg wskazań pomocnych przy nawiązywaniu kontaktu, budowaniu atmosfery zaufania i współpracy. Odrębne miejsce zajmują też rekomendacje dotyczące sposobu kontaktowania się z pacjentem za pomocą narzędzi telemedycyny.

Kontynuacją tych rozważań jest ukazanie specyfiki relacji między lekarzem a pacjentem, gdy ten ostatni jest dzieckiem. Marek Kulus przedstawia problemy i doznania małych pacjentów, pokazując także, jak bardzo się one różnią w zależności od ich wieku; inna jest wrażliwość, sposób odczuwania i potrzeby kilkuletniego dziecka, a inne nastolatka. Z kolei Anna Sanecka skupia się na specyfice komunikacji z pacjentami starszymi wiekiem, szczególnie takimi, u których nastąpiło osłabienie funkcji poznawczych. Przedstawia też najważniejsze błędy, jakie bywają popełniane przez lekarzy w wyniku stereotypowego postrzegania ich możliwości. Łukasz Andrzejewski, psycholog i antropolog kulturowy koncentruje się na ukazaniu świata wewnętrznego ludzi chorych i cierpiących. A świat ten jest bardzo zróżnicowany, tak jak zróżnicowane są ich historie życiowe, hierarchie wyznawanych wartości, uwarunkowania codziennego życia, wzory reakcji na trudności i zagrożenia. To, co różni ludzi – pokazuje Łukasz Andrzejewski – ujawnia się również w konfrontacji z chorobą nowotworową i ich nastawieniem wobec leczenia. Odbieranie i interpretowanie choroby przez pacjenta jest także odmienne od sposobu, w jaki widzi ją lekarz-specjalista. Dostrzeżenie tych różnic ma istotne znaczenie dla budowania właściwych relacji między nimi. Nowy rozdział wprowadzony do drugiego wydania książki, którego autorem jest Marcin Rodzinka, przynosi rozważania na temat sytuacji pacjenta nieheteronormatywnego (LGBT) w procesie kontaktowania się z lekarzem i przedstawicielami systemu medycznego w ogóle. Wiele miejsca poświęca się tu używaniu właściwego, nie osądzającego i niestygmatyzującego języka i budowaniu atmosfery sprzyjającej otwartej wymianie."


Publikacja powstała dzięki grantowi edukacyjnemu firmy:
 
Pfizer Polska sp. z o.o.
  logo pfizer 
  
Publikacja została zrealizowana przy wsparciu finansowym:

Roche Polska Sp. z o.o.
   logo roche
Servier Polska Sp. z o.o.
   logo servier
AstraZeneca Pharma Poland sp. z o.o.
   logo astra
Amgen Biotechnologia Sp. z o.o.
   logo amgen
Alivia – Fundacja Onkologiczna    logo aliva