Aktualności

Konferencja poświęcona Europejskiemu Kodeksowi Walki z Rakiem Combria 9-11 Listopada 2017

W dniach 9-11 listopada 2017 r. w Portugalskiej Lidze Walki z Rakiem (Portuguese League against Cancer) odbyła się 3-dniowa konferencja poświęcona Europejskiemu Kodeksowi Walki z Rakiem w historycznym mieście Coimbra.

W dniach 9-11 sierpnia, z udziałem Fundacji Polskiej Ligi Walki z Rakiem jako jednego z patronów, odbyła się w Warszawie VII Letnia Akademia Onkologii dla dziennikarzy. W spotkaniu uczestniczyło kilkudziesięciu dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych, a także przedstawiciele agencji prasowych i portali medycznych.

Polska Liga Walki z Rakiem i Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie 24 listopada 2016 r. zorganizowali konferencję pt. „Diagnostyka patomorfologiczna i genetyczna nowotworów w dobie medycyny personalizowanej - znaczenie kliniczne, organizacja i zarządzanie".

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Polskie Towarzystwo Onkologiczne, Polska Unia Onkologii oraz Polska Liga Walki z Rakiem pragną wyrazić zaniepokojenie wobec zamiaru zniesienia obowiązku tzw. konsyliów, czyli wielodyscyplinarnego ustalania indywidualnego planu leczenia osoby chorej na nowotwór złośliwy.