Aktualności

Polska Liga Walki z Rakiem patronowała XX Jubileuszowemu Zjazdowi Polskiego Towarzystwa Patologów, odbywającego się pod hasłem „Patomorfologia – od makroskopii do genu”. Większość wykładów i sesji plakatowych Zjazdu poświęcona była nowoczesnej diagnostyce nowotworów.

Polska Liga walki z Rakiem wraz z Polskim Towarzystwem Psychoonkologicznym otrzymała grant na wdrożenie projektu „Jak żyć z rakiem”.

W czasie sympozjum pt. „Kontrowersje w diagnostyce i leczeniu raka piersi”, które odbyło się w Białowieży w dniach 11-13 lutego 2016 r .,Polska Liga Walki z Rakiem  zorganizowała sesję pt. „Mam raka piersi, ale chciałabym...".

Bezpośrednio przed rozpoczęciem Europejskiego Tygodnia Walki z Rakiem, (EWAC) European Cancer Leagues zorganizowała warsztaty na temat rozpowszechniania najnowszej edycji Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem (www.europeancancerleagues.org oraz www.kodekswalkizrakiem.pl).

Komisja konkursowa European Cancer Leagues uznała za najlepszą pracę promującą Kodeks Walki z Rakiem infografikę przygotowaną przez polską drużynę z Biłgoraju. Zwycięską infografikę przygotował zespół w składzie: Anna Bryła, Michał Buczek, Edyta Kościelska, Adrianna Rój, Stanisław Zań, pod kierunkiem Anny Dobraczyńskiej.

Czy jesteś osoba kreatywną? Umiesz inspirować innych i pracować zespołowo?

Jeśli odpowiedziałeś/aś TAK na oba pytania to przeczytaj zasady konkursu i pomóż nam walczyć z rakiem.