Aktualności

„ Breathing in a new era” to raport sporządzony przez the Economist Intelligence Unit (EIU).
Raport przedstawia analizę porównawczą polityki w zakresie raka płuca w Europie, opisuje zachorowalność na nowotwory płuca oraz sposoby radzenia sobie z tym problemem w poszczególnych państwach. W pierwszej fazie badań EIU porównano wyniki z 11 krajów: Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii, Norwegii, Polski, Rumunii, Hiszpanii, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii. Na początku 2020 r. opublikowane zostaną wyniki dla kolejnych 16 krajów europejskich.

Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem rozstrzygnęła trzecią edycję konkursu ONKOGRANTY. Spośród zgłoszonych projektów jury wyłoniło trzy zwycięskie wnioski. Są to projekty:

Palenie tytoniu jest udowodnioną przyczyną wielu nowotworów i odpowiada za około 1/3 ogółu zgonów nowotworowych. O ile niekorzystne skutki używania tytoniu są dobrze znane, nie docenia się szkód wynikających z kontynuacji palenia po rozpoznaniu nowotworu. Palenie tytoniu przez chorych na nowotwory w trakcie leczenia onkologicznego i po jego zakończeniu znacząco pogarsza wyniki leczenia, zwiększa ogólne ryzyko zgonu, ryzyko zgonu związane z nowotworem i ryzyko wtórnych nowotworów, znacząco nasila toksyczność leczenia i istotnie zwiększa jego koszty. Mimo wielu korzystnych skutków zaprzestania palenia tytoniu po rozpoznaniu nowotworu, większość chorych kontynuuje swój nałóg.

Kolejna edycja Letniej Akademii Onkologicznej dla Dziennikarzy odbyła się w dniach 7-9 sierpnia w Warszawie.

Fundacja Polska Liga Walki z Rakiem zaprasza na dziewiątą edycję Letniej Akademii Onkologicznej dla Dziennikarzy (7-9 sierpnia w Warszawie) organizowanej przez Fundację im. dr. Macieja Hilgiera w ramach Medycznego Programu Edukacyjnego. 
W programie tegorocznego spotkania przewidziano m.in. prezentację najnowszych doniesień z kongresu ASCO 2019 dyskusję o prawach pacjenta, omówienie roli i wyzwań związanych z profilaktyką onkologiczną i badaniami przesiewowymi, rozmowę o dostępie do nowych leków onkologicznych i nowoczesnej diagnostyki onkologicznej, a także prezentację zagadnień związanych z nowoczesną terapią personalizowaną, immuno-onkologią. Wszystkie wykłady zostaną zarejestrowane kamerą cyfrową.

W związku z zakończeniem działalności wydawcy czasopisma "Prawo i Medycyna" zapraszamy do korzystania z archiwum udostępniającego wszystkie wydane numery pisma na stronie prawoimedycyna-archiwum.com.