6137 source v2Realizując cele Statutowe Fundacji, Zarząd Polskiej Ligi Walki z Rakiem ma zaszczyt ogłosić rozpoczęcie naboru II edycji konkursu Onkogranty, w którym poszukujemy nowych, dotychczas niefinansowanych przez inne instytucje projektów eksperckich i edukacyjnych, twórczo nawiązujących do Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024 [www.walkazrakiem.pl]

 

Walka z rakiem jest wyzwaniem, które wykracza daleko poza obszar medycyny i ochrony zdrowia, łącząc w sobie zagadnienia z innych dziedzin wiedzy – od ekonomii, przez prawo, psychologię czy socjologię, po bioetykę. Ogólne problemy związane z zapobieganiem, leczeniem i poprawą jakości życia chorych na nowotwory mają swoje lokalne odniesienia. Dlatego głównym tematem drugiej edycji Konkursu jest postrzeganie szeroko rozumianej walki z rakiem, obejmującej profilaktykę, organizację systemu ochrony zdrowia oraz edukację społeczną i wsparcie pacjentów w trakcie i po zakończeniu leczenia, w jej lokalnym wymiarze.

 

W II edycji najlepsze projektu zostaną wyłonione w dwóch kategoriach:

Polityka walki z rakiem: oryginalne projekty zmian w systemie ochrony zdrowia, które mogą poprawić dostępność i jakość opieki onkologicznej w Polsce.

Edukacja w walce z rakiem: programy edukacyjne oraz projekty działań zwiększających zainteresowanie profilaktyką pierwotną i pobudzających społeczną świadomość w obszarze zdrowia onkologicznego.

 

Termin zgłaszania projektów upływa 31 stycznia 2018 r.  Wyniki II edycji Konkursu zostaną ogłoszone do 30 marca 2018 r.

 

Do pobrania:


Projekt tworzony dzięki wsparciu: 

Roche